Aynı Pistonun Ardında

Yeryüzünde kültür üreten tek canlı varlık, insanoğludur. Sosyal ve kültürel bir varlık olan insanoğlu, 21. yüzyıla geldiğimizde kendisine dayatılan eski ve gerici düşünce biçimiyle yetinemez olmuştur. Çünkü insanın tanımında eskiyle yetinmek değil, yeniyi yaratmak vardır. 

       Eskiyle yetinenlerin yarattığı karanlık tablo, birdenbire karşımıza çıkmış değildir. Son altmış yıldan bu yana karanlık güçler, siyasal erkini askerî darbelerle perçinlemiş, darbecilerin dozerle açtığı yol, sonraları siyasetçiler tarafından asfaltlanmıştır. Devletin elindeki bütün olanaklar, iç ve dış sömürücü güçlerin isteği doğrultusunda ve onlarla işbirliği içinde, gerici güçler tarafından biçimlendiriliyorsa, genç kuşaklar da bu etkilenmenin içinde yetişecektir.

       Yaşadığımız bu genel tablo karşısında, aydınlık güçlere ve ilerici insanlara düşen sorumlulukların başta geleni, ortak hedeflerde birleşmektir. Bizi başarıya götürecek olan, bütün ilerici güçleri aynı pistonun ardında toplayabilme anlayışı ve uygulamasıdır. Ancak bu sayede etkin bir muhalefet seferberliğine girişilebilir. Söz konusu muhalefet seferberliği, hem uzun vadeli, hem de kısa vadeli amaçlar için geçerlidir. Bizi başarıya götürecek yolun, güç birliği uygulaması olduğunu hepimiz biliyoruz, ama uygulamada aynı başarıyı gösteremiyoruz.

       Özellikle düşünce ve kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesinde, birbirine yakınlık duyan dernek ve kuruluşların tabanlarını bir araya getirmenin sayısız yararları vardır. En başta, toplumda yeterince yerleşmemiş olan “güç birliği geleneği”ni, sanat etkinlikleri yoluyla yeşertebiliriz. Bu tür elbirliğiyle gerçekleşecek çalışmaların meyveleri olgunlaştıkça, düşünce ve sanat alanındaki yaygınlaşma oranı da yükselecektir. Adı konsun konmasın, ilerici kuruluşları bir araya getiren birlik-bütünlük kavrayışı, gençliğimizin önünde yepyeni, aydınlık bir hava oluşturacak, gençlerimiz de bu temiz havayı solumaya başlayacaktır.

 

       İyimser olmak zorundayız. Biz görev bilinciyle davranır ve dayanışma içinde olursak, gerici düşünceler karşısında başarı kazanmamız kolaylaşacaktır.

10 Mayıs 2016 11:48