Zorunlu Aşıların Hukuki Dayanağı

Son zamanlarda ülkemizde çeşitli gerekçelerle veya hiçbir gerekçe göstermeden çocuklarına genel ve zorunlu aşı yaptırmaktan kaçınan ailelerin ve buna bağlı olarak açılan davaların sayısında kayda değer artış gözlemlenmektedir ve ülkenin dört bir yanından çocuklarına zorunlu aşıları yaptırmak istemeyen ailelerin hukuk zaferleri yazılı ve görsel basına yansımaktadır.Peki gerçekte olan nedir? Zorunlu aşılar sahiden gereksiz midir? Mahkemelerin verdiği kararları doğru yorumlayıp halka doğru aktarabiliyor muyuz? Ailelerin başvurdukları gerekçelerin tıbbi bir dayanağı var mıdır? 

Maalesef bu sorun yalnız Ülkemizde yaşanmamaktadır. Ayrıca bu durum Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde de yöneticilerin baş etmek zorunda olduğu bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Avusturalya Sağlık Bakanlığının 2015 verilerine göre 2,242,925 çocuğun 30,092’si ailelerinin karşı çıkmaları yüzünden zorunlu aşı olamamıştır. Ve bu durum verilerin tutulmaya başlandığı 1999 yılından günümüze yaklaşık 9 kat artmıştır. Dönemin Avusturalya başbakan TonyAbbot durumun ciddiyetine dikkat çekerek “makul gerekçeleri olmadan çocuklarını aşı yaptırmayan aileler yüzünden durumun ileride toplum sağlığını tehdit edebilecek boyutlara gelebileceğini ve bu ailelere karşı bazı yaptırım kararları alınacağından” bahsetmiştir.

Ülkemizde de hızlı bir şekilde Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kanuni düzenlemeler yapılmalı, makul bir gerekçe olmadan ailelerin çocuklarına aşı yaptırmaktan kaçınmaları ve toplumumuzun sağlığının tehlikeye atılması belirlenecek müeyyidelerle önlenmelidir. 

28 Eylül 2016 09:56