'BABAM GELSE, 'AÇIK OY' KULLANSA TUTANAĞA YAZACAĞIM" DEDİ, BAKIN NE OLDU?

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Özcan Purçu, anayasa değişikliğinin birinci maddesinin oylamasında 'açık oy' kullanıldığını öne sürerek, oylama tutanağına şerh koydu. Ortalık karıştı.

TBMM'de anayasa oylamalarında yaşanan 'açık oy' tartışması yeni bir boyut kazandı. CHP'li Katip Üye Özcan Purçu,  birinci madde üzerindeki oylamalarda 'açık oy' kullanıldığı gerekçesiyle oylama tutanağına muhalefet şerhi koydu. Purçu'nun bu hamlesi Meclis'te tartışma yarattı.

Uzun tartışmaların ardından kürsüye çıkan Purçu, uygulamasının arkasında durarak, "Kâtip üyenin görevi budur. Benim babam gelse, açık oy kullansa o tutanağı yazacağım, yazacağım, yazacağım! Hiç kimse kusura bakmasın" restini çekti.

Ancak oturumu yöneten AK Partili TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylama tutanaklarında oylamanın sayım ve dökümüne ilişkin bilgiler dışında başka bir hususa yer verilemeyeceği, bu bilgiler dışında bir ifadeye yer verilirse bunların hukuken yok hükmünde sayılacağını öne sürerek, Purçu'nun şerhinin oylama tutanağından çıkarılması için oylama yaptı. Oylama sonucunda Purçu'nun şerhi AK Partili milletvekillerinin oylarıyla tutanaktan çıkarıldı.

O ANLAR TBMM TUTANAĞINA ŞU ŞEKİLDE YANSIDI

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Purçu, buyurun, yerinizden size de söz verelim.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkanım, görevim esnasında şahsıma yönelik açık olarak görevimi suistimal ettiğim ve suç işlediğimle alakalı sataşma vardır. 69'a göre söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Purçu. İki dakika süre veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Divan, değerli milletvekili kardeşlerim; ben milletvekili olmak için dürüstlüğümle buraya kadar geldim. Kimse benim dürüstlüğüme laf edemez, kimse benim dürüstlüğüme laf edemez. (CHP sıralarından alkışlar) İç Tüzük'ün 16'ncı maddesini lütfen okuyun, Allah aşkına! 6'ncı maddesinde ne diyor?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ne diyor?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Seçimlerin düzen ve dürüstlük içerisinde geçmesini sağlamak.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Biz seçim mi yapıyoruz? Sen daha onu bilmiyorsun.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Kâtip üyenin görevi budur. Benim babam gelse, açık oy kullansa o tutanağı yazacağım, yazacağım, yazacağım! Hiç kimse kusura bakmasın. (CHP sıralarından alkışlar) Allah aşkına, bakın şuraya ya, bakın. "Gizli oylama" diyor siz hâlâ açıkta oy kullanıyorsunuz. Allah aşkına okuyun şunu ya, rica ediyorum okuyun.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ne yazdın tutanağa?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın, bizim aleyhimize de olsa, sizin aleyhinize de olsa dürüstlüğümden ödün vermem arkadaşlar. Ben ne yazdım burada, ne dedim? Anayasa teklifinin oylamasında açık oylama kullanılmıştır ve aynı şekilde, kabine girilmemiştir dedim. Burada bir şey yok. Sayın Başkana da söylüyorum burada: Başkanım, kabine girilmedi, açık oylama kullanıldı diyorum. Bakın, gizli oylama İç Tüzük'ün 16'ncı maddesi...

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - İçeri girenlere ne diyeceksin? İçeri girenler de vardı.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Lütfen arkadaşlar...

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - İçeri girenler yok muydu?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - "Gizli oylama" diyor burada, "gizli oylama" diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Gizli oylama" yazmıyor orada.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Hayır, "Gizli oylama" diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Orada yazmıyor "gizli oylama", onun altında yazmıyor "gizli oylama", iyi oku.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Gizli oylama" diyor. Arkadaşlar, keşke benim bu dürüstlüğüme sizler de alkış yapsaydınız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ben gizli kullandım.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ben orada dürüstlükle hareket ediyorum. Babam dahi olsa dürüstlüğümden ödün vermem. Kimse kusura bakmasın. Saygılarımı arz ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ben gizli kullandım, beni gördün mü?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Nerede "gizli oylama" yazıyor? Bak 6'ncı maddeye.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Ben görevimi doğru yapıyorum burada. Kimse kusura bakmasın.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ben gizli kullandım, gördün mü beni?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, herhâlde tartışmalar, polemikler bitti, ben bir kanaat koyacağım ortaya. Öncelikle şunu ifade edeyim ki, Meclis Başkanlık Divanı başkan ve kâtiplerden, üyelerden oluşuyor. Sadece başkan değil kâtip üyelerle birlikte, tamamen Anayasa ve İç Tüzük'e göre tarafsız bir şekilde görev ifa etmek zorundalar. Başkan vekilinin görevleri bellidir, kâtip üyelerin görevleri bellidir.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Başkan taraflı.

BAŞKAN - Hiç kimse partizanca hareket ederek eline gelen bir metni oraya şerh etme hakkına ve hukukuna sahip değildir, bunu açık bir şekilde ifade ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunu net bir şekilde ifade ediyorum ve bu gözlerimizin önünde, bu bir. İkincisi... (CHP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Başkan siz devam edin, biz dinliyoruz.

BAŞKAN - Bir saniye, bitirelim. Kâtip üyeler tarafından tutulan tutanak gizli oylamanın sonucuna ilişkindir.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sen direktifi nereden alıyorsun Başkan? Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Bu tutanak yapılan oylama sonucunda Divana intikal ettirilen zarf ve pulların sayım ve dökümüne ilişkin olup söz konusu tutanakta bu husus dışında bir konuya yer verilmesi, bu konuda şerh düşülmesi veya bunun okunması mümkün görülmemektedir. Oy sayım ve dökümünde bir anlaşmazlık olmadığı kâtip üyeler tarafından imzalanan tutanaktan da anlaşılmaktadır. Kaldı ki sadece buradaki kâtip üyeler değil, diğer tüm Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin huzurunda net bir şekilde sayım ve döküm işlemi yapılmıştır ve buna ilişkin bir itiraz da yoktur. Dolayısıyla 1'inci madde üzerindeki oylama İç Tüzük'ün 148'inci maddesinde belirtilen gizli oylama usulüne uygun yapılmıştır.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Gizli oylama yapmadınız Başkan.

BAŞKAN - Oylama tutanaklarında oylamanın sayım ve dökümüne ilişkin bilgiler dışında başka bir hususa yer verilemeyeceği, bu bilgiler dışında bir ifadeye yer verilirse bunların hukuken yok hükmünde sayılacağı ve oylama tutanağından çıkarılacağı yönündeki tutumumu Genel Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

11 Ocak 2017 18:50 Düzgün Haber